PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
<január  marec>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Nevrátené prostriedky určené na podnikateľskú činnosť obceGarancia

22.2.2017, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obec poskytla zo svojho bežného účtu na účet svojej podnikateľskej činnosti 2000 eur účtovným zápisom 395/221. Tieto finančné prostriedky neboli do konca roka vrátené. Akým spôsobom má obec zaúčtovať nevrátené finančné prostriedky? Obec ...
celý článok

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovGarancia

21.2.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtová trieda 2 - Finančné účty pozostáva v nadväznosti na vymedzenie druhov finančného majetku v predchádzajúcej časti z nasledovných účtových skupín (neuvádzame a ani sa nebudeme zaoberať účtovými skupinami ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obciGarancia

20.2.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 8 vykonávacej vyhlášky č. 371/2015 Z.z. k zákonu o odpadoch má mesto zabezpečiť pre každú domácnosť zbernú nádobu alebo kompostovací zásobník. Môže mať mesto vo VZN určené oba systémy, alebo musí byť jasne určený len jeden systém? ...
celý článok

Vyslanie na pracovnú cestu a vyplatenie cestovnéhoGarancia

15.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme pri zúčtovaní cestovného príkazu zamestnancom vyplatiť sumu za cestovný príkaz každému zamestnancovi zvlášť? Obaja boli vyslaní na rovnakú pracovnú cestu v jeden deň. Rozhodli sa ísť jedným autom. Môžeme pri zúčtovaní cestovného ...
celý článok

Charakteristika finančných účtovGarancia

14.2.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmena zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení od 1. septembra 2017Garancia

13.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia ...
celý článok

Zúčtovanie nákladov budúcich období v rozpočtovej organizáciiGarancia

10.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme štátna rozpočtová organizácia a radi by sme si ozrejmili zúčtovanie nákladov budúcich období (účet 381). V súčasnosti zúčtovanie robíme mesačne pomernou čiastkou. Naša otázka je, či ide o porušenie postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, ak zúčtujeme ...
celý článok

Trvalý pobyt a poplatok za komunálny odpad v obciGarancia

8.2.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nehnuteľnosť v obci patrí dvom vlastníkom, prvý má v obci trvalý pobyt a platí si poplatok za komunálny odpad v inej prenajatej nehnuteľnosti, druhý vlastník nemá v obci trvalý pobyt, len vlastní nehnuteľnosť. Akým spôsobom sa bude platiť poplatok za komunálny ...
celý článok

Čerpanie eurofondov sa má zjednodušiť od 1. mája 2017Garancia

8.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čerpanie eurofondov by sa malo zjednodušiť a administratívy by malo byť menej. Predpokladá to návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý Národná rada SR posunula do druhého čítania. Čerpanie eurofondov ...
celý článok

Úhrada za prieskumné rozhodnutieGarancia

8.2.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký je postup zaúčtovania úhrady za určené prieskumné územie vrátane rozpočtovej klasifikácie? Úhrada je podľa § 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v platnom znení príjmom obce. Aký je postup zaúčtovania úhrady za ...
celý článok
Najčítanejšie

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Oznámenia vo verejnom obstarávaníGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznámenia vo verejnom obstarávaní Stav do 17.4.2016 - § 22   Stav od 18.4.2016 - § 26   Lehota na zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania   Verejný obstarávateľ do 12 pracovných dní.   Verejný obstarávateľ - do 30 dní po ...
celý článok

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

12.5.2015, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Podsúvahové účtyGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Lízing vo verejnej správeArchív

7.8.2012, Ing. Iveta Harušťáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lízing je jedným zo spôsobov obstarania majetku s využitím cudzích zdrojov, ktorý sa s obľubou využíva v podnikateľskej sfére, ale jeho použitie je možné aj vo verejnej správe. Základnou črtou lízingu je nájom, pričom lízingový nájomca platí prenajímateľovi ...
celý článok

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 10/2017 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 25.1.2017 v čiastke č. 6)
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 25/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 26/2017 Z.z. ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 27/2017 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 28/2017 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 29/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o alternatívnom autentifikátore (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 31/2017 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017 (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 33/2017 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 22.2.2017 v čiastke č. 18)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

25.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

14.3.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

26.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: