Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania DFM vo VS

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2017 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<máj  júl>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Prenájom obecného pozemku poslancovi obecného zastupiteľstvaGarancia

28.6.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nestanovuje priamy zákaz prenájmu majetku obce priamo poslancovi obecného zastupiteľstva. Akým spôsobom je možné prenajať obecný pozemok poslancovi obecného zastupiteľstva? ...
viac

Účtovanie opravných položiek k zásobámGarancia

27.6.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtová skupina 19 - Opravné položky k zásobám obsahuje tieto účty: 191 - Opravná položka k materiálu, 192 - Opravná položka k nedokončenej výrobe, 193 - Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby, 194 - ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

26.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 135 Priemerný zárobok zamestnanca za rozhodujúce obdobie, ktoré predchádza dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa zistí z hrubej mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z času odpracovaného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Platové triedy pedagogických zamestnancov v roku 2017Garancia

26.6.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z oblastí, ktorá bude neustále aktuálna a bude si vyžadovať zmeny, sú platové triedy pedagogických zamestnancov. Základným právnym predpisom, ktorý sa týka tejto témy, je zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri ...
viac

Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývojGarancia

22.6.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účet 072 je pasívny účet - začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 072 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: Por. číslo   Opis účtovného prípadu   MD   D   1.   Zaúčtovanie začiatočného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020Garancia

21.6.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ...
viac

Účtovanie tovaruGarancia

20.6.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pre účtovanie tovaru je určená účtová skupina 13 - Tovar , ktorá obsahuje nasledovné účty: 131 - Obstaranie tovaru, 132 - Tovar na sklade a v predajniach, 133 - Nehnuteľnosť, 139 - Tovar na ceste. Obstaranie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Najvýraznejšie zmeny v zákone o sťažnostiach od 1. júna 2017Garancia

19.6.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) bol novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z. Jeho účinnosť je od 1. júna 2017. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v ...
viac

Výzva zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovGarancia

19.6.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 26. 5. 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na ...
viac
Najčítanejšie

Podsúvahové účtyGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

13.5.2015, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

12.5.2015, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 145/2017 Z.z. novela vyhl. č. 342/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 146/2017 Z.z. novela zák. č. 526/2010 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 147/2017 Z.z. novela zák. č. 258/2011 Z. z. a č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 149/2017 Z.z. novela zák. č. 71/1967 Zb. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 151/2017 Z.z. novela zák. č. 149/1995 Z. z. a č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 153/2017 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 9.6.2017 v čiastke č. 63)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
  • 158/2017 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.6.2017 v čiastke č. 66)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

31.7.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

21.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: