PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
<marec  máj>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Nové metodické usmernenie k odovzdávaniu účtovných závierok ostatných subjektov verejnej správyGarancia

20.4.2017, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR v záujme jednotného postupu pri ukladaní individuálnych závierok ostatných subjektov verejnej správy vydalo začiatkom roka 2017 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 17. januára 2017 č. ...
viac

Účet 612 - Zmena stavu polotovarovGarancia

20.4.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtuje účtovná jednotka o zmene stavu polotovarov vlastnej výroby, (prírastkoch a úbytkoch). Konečný stav účtu vyjadruje celkové zvýšenie alebo zníženie stavu polotovarov vlastnej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novinky z nového zákona o štátnej službe - zriadenie Rady pre štátnu službu

19.4.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky dňa 1. 2. 2017 schválila zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 55/2017 Z.z). Účinnosť zákona je rozdelená do niekoľkých etáp. Národná rada Slovenskej republiky dňa 1. 2. ...
viac

Zloženie kauciíGarancia

18.4.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť zložiť kauciu v zmysle ustanovenia § 172 ZVO (zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z. ) je nerozlučne spätá s podaním námietok podľa § 170 ZVO oprávnenou osobou. Osobami povinnými zložiť ...
viac

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 - Príklad pre obceGarancia

13.4.2017, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poznámky individuálnej účtovnej závierky K 31.12.2016 Príklad pre obce Toto sú poznámky vymyslenej obce. Sumár položiek niekedy matematicky nesedí na sumárne číslo z dôvodu poukázania na čo najširšie spektrum možností v rámci poznámok obcí. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 - Príklad pre rozpočtové a príspevkové organizácieGarancia

13.4.2017, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poznámky individuálnej účtovnej závierky K 31.12.2016 Príklad pre rozpočtové a príspevkové organizácie Toto sú poznámky vymyslenej štátnej príspevkovej organizácie vo vymyslenom rezorte. Sumár položiek niekedy matematicky nesedí na sumárne ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Účtovanie drobného majetku v školeGarancia

12.4.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Subjekt verejnej správy pri zámere bezodplatného prevodu majetku do vlastníctva inej osoby postupuje podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
viac

Bežná dostupnosť na trhu pri obstarávaní služieb mobilných operátorovGarancia

10.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša rozpočtová organizácia je napojená priamo na rozpočet samosprávneho kraja. Plánujeme vykonať verejné obstarávanie služieb mobilných operátorov vrátane dodania mobilných telefónnych prístrojov. Naša rozpočtová organizácia je napojená priamo na rozpočet ...
viac

Zásady recruitera: Aktívny networking a budovanie vzťahovGarancia

7.4.2017, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na začiatku svojej HR kariéry si každý personalista musí ujasniť, kde je momentálne, kde chce byť o niekoľko rokov, či sa chce osobnostne rozvíjať, napr. posunúť svoju činnosť aj smerom ku kariérnemu poradenstvu alebo koučingu, ...
viac

Účet 073 - Oprávky k softvéruGarancia

6.4.2017, Ing. Štefan Fabian,  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian ;  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 073 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 073     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Podsúvahové účtyGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

13.5.2015, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

12.5.2015, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 69/2017 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2017 v čiastke č. 35)
  • 71/2017 Z.z. novela Ústavy SR č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 4.4.2017 v čiastke č. 36)
  • 73/2017 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. a č. 181/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 6.4.2017 v čiastke č. 37)
  • 74/2017 Z.z. o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 (vyšlo dňa: 6.4.2017 v čiastke č. 38)
  • 76/2017 Z.z. novela vyhl. č. 628/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2017 v čiastke č. 40)
  • 81/2017 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 89/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 91/2017 Z.z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 21.4.2017 v čiastke č. 44)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

25.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

24.5.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

26.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: