PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
december 2016
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<november  január>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Vymenovanie zástupcu štatutárneho orgánu školyGarancia

11.12.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe akého právneho predpisu máme vymenovať zástupcu štatutárneho orgánu v ZŠ? Zástupca štatutárneho orgánu vykonáva právne úkony za zamestnávateľa spravidla v čase neprítomnosti riaditeľa v rozsahu svojho poverenia. Takéto oprávnenia dostal iba ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garancia

9.12.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
82/1 Osoba registrovaná podľa § 7 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Bezdôvodné opustenie pracoviskaGarancia

9.12.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec opakovane opustil pracovisko o 2 hodiny skôr. Ide o zamestnanca vo výrobe na druhej zmene, ktorá by mala trvať do 22 hod. Situáciu sme najskôr riešili ústnym dohovorom. Keďže to nepomohlo, bol upozornený písomne na porušenie pracovnej disciplíny, a ...
celý článok

Výška obstaraného dlhodobého majetku nad 1700 eur a DPHGarancia

9.12.2016, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posudzuje sa v rozpočtovej organizácii výška obstaraného dlhodobého majetku nad 1700 eur vrátane DPH alebo bez DPH? Podľa § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z príjmov“) ...
celý článok

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

8.12.2016, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy 2 - Finančné účty sa účtuje likvidný majetok, ktorý je bezprostredne obchodovateľný, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok. Táto účtová trieda zahŕňa ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Komentár k ZDP § 52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016Garancia

8.12.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 52zg (1)  Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d), § 17 ods. 32 , § 17a ods.7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a ) a b) a § 17c ods. 4 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2016 je možné použiť po prvýkrát pri podaní daňového priznania po ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015

Účet 032 - Umelecké diela a zbierkyGarancia

7.12.2016, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 032 - Umelecké diela a zbierky bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny sa účtuje o umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Čerpanie rezervného fondu v príspevkovej organizácii obceGarancia

7.12.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme príspevková organizácia zriadená mestom. Máme hlavnú a podnikateľskú činnosť. Po ukončení hospodárskeho roka tvoríme v podnikateľskej činnosti z kladného hospodárskeho výsledku zákonný rezervný fond. Tento sa má použiť podľa predpisov na úhradu záporného ...
celý článok

Tvorba a čerpanie sociálneho fonduGarancia

7.12.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Subjekt verejnej správy má právo okrem zákonného a povinného spôsobu tvorby sociálneho fondu (povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % z hrubých miezd) a okrem spomínaného, má subjekt právo tvoriť fond i z prostriedkov od iných osôb ( ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 81aGarancia

6.12.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
81a/1 Daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka, ak zástupca skupiny podá žiadosť o zrušenie registrácie skupiny najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka. Ak je žiadosť o zrušenie registrácie skupiny podaná ...
celý článok
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podsúvahové účtyGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Účet 512 - CestovnéGarancia

11.12.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte sa účtujú prvotné náklady účtovnej jednotky spojené s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami ako i iné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších úprav. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Daňový bonus na vyživované dieťaArchív

3.7.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus možno v zmysle § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Je teda potrebné splniť podmienky dve, a to že musí ísť o  dieťa vyživované a  musí žiť s daňovníkom v domácnosti , pričom zákon ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 303/2016 Z.z. novela zák. č. 364/2004 Z. z. a č. 7/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2016 v čiastke č. 104)
  • 309/2016 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 24.11.2016 v čiastke č. 106)
  • 310/2016 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 312/2016 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 316/2016 Z.z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 319/2016 Z.z. o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 325/2016 Z.z. novela op. z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721 (vyšlo dňa: 7.12.2016 v čiastke č. 112)
  • 331/2016 Z.z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení (vyšlo dňa: 9.12.2016 v čiastke č. 114)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

25.1.2017, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

7.11.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

3.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: