PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.2.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
<január  marec>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovGarancia

21.2.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtová trieda 2 - Finančné účty pozostáva v nadväznosti na vymedzenie druhov finančného majetku v predchádzajúcej časti z nasledovných účtových skupín (neuvádzame a ani sa nebudeme zaoberať účtovými skupinami ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obciGarancia

20.2.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 8 vykonávacej vyhlášky č. 371/2015 Z.z. k zákonu o odpadoch má mesto zabezpečiť pre každú domácnosť zbernú nádobu alebo kompostovací zásobník. Môže mať mesto vo VZN určené oba systémy, alebo musí byť jasne určený len jeden systém? ...
celý článok

Vyslanie na pracovnú cestu a vyplatenie cestovnéhoGarancia

15.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme pri zúčtovaní cestovného príkazu zamestnancom vyplatiť sumu za cestovný príkaz každému zamestnancovi zvlášť? Obaja boli vyslaní na rovnakú pracovnú cestu v jeden deň. Rozhodli sa ísť jedným autom. Môžeme pri zúčtovaní cestovného ...
celý článok

Charakteristika finančných účtovGarancia

14.2.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmena zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení od 1. septembra 2017Garancia

13.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia ...
celý článok

Zúčtovanie nákladov budúcich období v rozpočtovej organizáciiGarancia

10.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme štátna rozpočtová organizácia a radi by sme si ozrejmili zúčtovanie nákladov budúcich období (účet 381). V súčasnosti zúčtovanie robíme mesačne pomernou čiastkou. Naša otázka je, či ide o porušenie postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, ak zúčtujeme ...
celý článok

Trvalý pobyt a poplatok za komunálny odpad v obciGarancia

8.2.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nehnuteľnosť v obci patrí dvom vlastníkom, prvý má v obci trvalý pobyt a platí si poplatok za komunálny odpad v inej prenajatej nehnuteľnosti, druhý vlastník nemá v obci trvalý pobyt, len vlastní nehnuteľnosť. Akým spôsobom sa bude platiť poplatok za komunálny ...
celý článok

Čerpanie eurofondov sa má zjednodušiť od 1. mája 2017Garancia

8.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čerpanie eurofondov by sa malo zjednodušiť a administratívy by malo byť menej. Predpokladá to návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý Národná rada SR posunula do druhého čítania. Čerpanie eurofondov ...
celý článok

Úhrada za prieskumné rozhodnutieGarancia

8.2.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký je postup zaúčtovania úhrady za určené prieskumné územie vrátane rozpočtovej klasifikácie? Úhrada je podľa § 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v platnom znení príjmom obce. Aký je postup zaúčtovania úhrady za ...
celý článok

Miestny poplatok za rozvoj v otázkach a odpovediach v roku 2017Garancia

6.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka č. 1: Je povinnosťou obce mať ustanovený poplatok za rozvoj? Otázka č. 2: Aké stavby sú vylúčené z pôsobnosti vyrubenia miestneho poplatku za rozvoj v danej obci? Otázka č. 3: Aké je rozhodujúce obdobie pre vznik poplatku? Otázka č. 4: Má obec ...
celý článok
Najčítanejšie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 512 - CestovnéGarancia

11.12.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte sa účtujú prvotné náklady účtovnej jednotky spojené s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami ako i iné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších úprav. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Oznámenia vo verejnom obstarávaníGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznámenia vo verejnom obstarávaní Stav do 17.4.2016 - § 22   Stav od 18.4.2016 - § 26   Lehota na zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania   Verejný obstarávateľ do 12 pracovných dní.   Verejný obstarávateľ - do 30 dní po ...
celý článok

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

25.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 10/2017 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 25.1.2017 v čiastke č. 6)
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 25/2017 Z.z. novela vyhl. č. 665/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 26/2017 Z.z. ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 27/2017 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 28/2017 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 29/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o alternatívnom autentifikátore (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 31/2017 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017 (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

25.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

14.3.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

26.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: