PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2017 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<december  február>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Daň z nehnuteľností v roku 2017

24.1.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/ ...
celý článok

Plánovaná novela zákona o účtovníctveGarancia

23.1.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií predložilo predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií predložilo predbežnú informáciu k návrhu zákona, ...
celý článok

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2016 vo verejnej správe - Uzatvorenie účtu 326 - Nevyfakturované dodávky na konci roka 2016Garancia

18.1.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Nevyfakturované dodávky sú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky prijatých služieb, ak účtovaná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2016 vo verejnej správe - Účtovanie prevodu peňažných prostriedkov na decembrové mzdy v rozpočtových organizáciách na osobitný účetGarancia

18.1.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pri zostavovaní účtovnej závierky je potrebné poukázať v súvislosti s pravidlami hospodárenia a financovania na špecifikum rozpočtových organizácií - na prevod peňažných prostriedkov v  ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Nákup stravných lístkov pre zamestnancov ZŠ a verejné obstarávanieGarancia

18.1.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako v základnej škole uskutočniť nákup stravných lístkov pre zamestnancov, ak predpokladaná hodnota mesačne je cca 400 eur a ročne cca 4500 eur? Potrebujeme realizovať verejné obstarávanie? Ako v základnej škole uskutočniť nákup ...
celý článok

Zvýšenie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2017Garancia

16.1.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe § 28 ods.1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z.z. sa aktuálne do programu rokovania vlády Slovenskej ...
celý článok

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2016 vo verejnej správe - Uzatvorenie účtovníctva za rok 2016 a zostavenie účtovnej závierkyGarancia

11.1.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtovná závierka predstavuje finálny produkt účtovníctva vedeného priebežne počas roka. V účtovnej jednotke prebiehajú v súvislosti s účtovnou závierkou činnosti, ktoré z hľadiska ich charakteru môžeme rozčleniť ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2016 vo verejnej správe - Účty hlavnej knihy nevykazujúce konečný zostatok ku koncu účtovného obdobiaGarancia

11.1.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Konečný zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka, nevykazujú nasledovné účty: pri účtovaní zásob spôsobom A ide o kalkulačné účty 111 - Obstaranie materiálu a  131 - ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie a rozpočtová klasifikácia refundovaných miezdGarancia

11.1.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, zamestnala nezamestnaného a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR jej refunduje náklady na mzdy - projekt § 50j. Rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, zamestnala ...
celý článok

Schválené nové opatrenie MPSVR na sumy stravného a stravovanie zamestnancovGarancia

9.1.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovilo nové sumy stravného. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ...
celý článok
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

25.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

13.5.2015, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podsúvahové účtyGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

25.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

13.1.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

3.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: