PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<február  apríl>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnostiGarancia

23.3.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú dlhové cenné papiere so splatnosťou dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať. Účet 065 je ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení od 1. mája 2017Garancia

22.3.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V úvode februára 2017 prerokovala Národná rada Slovenskej republiky v rámci I. čítania aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
celý článok

Výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2017 k zadávaniu zákaziek na stavebné práceGarancia

21.3.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Druhé výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie s číslom 02/2017, ktoré bolo vydané dňa 3. 2. 2017, sa venuje zadávaniu podlimitných zákaziek, ktorých predmetom sú stavebné práce. Základnou myšlienkou predmetného výkladového ...
celý článok

Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registraGarancia

20.3.2017, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práciGarancia

20.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 125 Mzda pri výkone inej práce (1) Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa osobitných predpisov, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 127 Naturálna mzdaGarancia

20.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 127 Naturálna mzda (1) Zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, formou naturálnej mzdy. Naturálnu mzdu môže zamestnávateľ poskytovať len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých. (2) ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

Nový zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z.z.Garancia

20.3.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky dňa 1.2.2017 v rámci III. čítania schválila a zaslala do redakcie na uverejnenie zákon z 1. februára 2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého pôvodné znenie bolo vrátené ...
celý článok

Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registraGarancia

16.3.2017, Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prehľad vývoja riadenia ľudských zdrojov do súčasnej dobyGarancia

15.3.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zámerom príspevku je vo všeobecnej rovine objasniť inštitút riadenia ľudských zdrojov zo zameraním na ich vývoj za posledných 150 rokov. Príspevok definuje jednotlivé časti vývoja až po súčasnosť. Čitateľovi je prezentovaný prehľad vývoja ...
celý článok

Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2017 k zadávaniu podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb intelektuálnej povahyGarancia

14.3.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") vydal začiatkom roka 2017 výkladové stanovisko č. 1/2017, ktorého predmetom je zadávanie podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb intelektuálnej povahy (ďalej len „výkladové stanovisko"). ...
celý článok
Najčítanejšie

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Oznámenia vo verejnom obstarávaníGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznámenia vo verejnom obstarávaní Stav do 17.4.2016 - § 22   Stav od 18.4.2016 - § 26   Lehota na zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania   Verejný obstarávateľ do 12 pracovných dní.   Verejný obstarávateľ - do 30 dní po ...
celý článok

Daňový bonus na vyživované dieťaArchív

3.7.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus možno v zmysle § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Je teda potrebné splniť podmienky dve, a to že musí ísť o  dieťa vyživované a  musí žiť s daňovníkom v domácnosti , pričom zákon ...
celý článok

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 33/2017 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 22.2.2017 v čiastke č. 18)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 45/2017 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 28.2.2017 v čiastke č. 22)
  • 49/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.3.2017 v čiastke č. 23)
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
  • 55/2017 Z.z. o štátnej službe (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 56/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 57/2017 Z.z. novela zák. č. 317/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

25.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

24.5.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

26.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: