Darček mesiaca
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
<apríl  jún>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Príjmy z podnikania v rozpočtovej a príspevkovej organizácii a obci

21.5.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným poslaním rozpočtovej a príspevkovej organizácie a obce (ďalej len „ROPO“) je prioritne vykonávanie neziskovej činnosti, ktorá má verejno-prospešný účel. Okrem neziskovej činnosti ROPO môžu vykonávať aj podnikateľskú ...
viac

Kreatívna náborová inzerciaGarancia

17.5.2018, Michaela Šindlerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z možností, ako zaujať potenciálnych kandidátov, je atraktívny náborový inzerát. Samozrejme, existujú aj iné formy, ako zaujať (napr. video), určite sa v prvotnej fáze treba zamyslieť aj nad samotným inzerátom - niektorí ľudia si ...
viac

Pracovný poriadokGarancia

17.5.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj  prezentáciu a checklist , ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie. Stiahnuť smernicu OBEC .......... PRACOVNÝ PORIADOK Starosta obce .........., v súlade s ust. § 13 ods. 4 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Špecifiká vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004Garancia

16.5.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
3.6.1 Výnimka z časovosti pri používaní prostriedkov ŠR Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Základnými zásadami rozpočtového hospodárenia v prípade prostriedkov štátneho rozpočtu je dodržanie účelovosti a časovosti pri ich poskytovaní a používaní. ...
viac

Financovanie Rozhlasu a televízie SlovenskaGarancia

16.5.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa predchádzajúceho právneho stavu v súlade so zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Slovenskému rozhlasu poskytovala dotácia z prostriedkov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výnimka z časovosti pri používaní prostriedkov ŠRGarancia

16.5.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnými zásadami rozpočtového hospodárenia v prípade prostriedkov štátneho rozpočtu je dodržanie účelovosti a časovosti pri ich poskytovaní a používaní. Dodržanie účelovosti znamená, že prostriedky štátneho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Použitie bežného transferu poskytnutého po 1. októbriGarancia

16.5.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prostriedky štátneho rozpočtu - bežný transfer podľa § 8 ods. 5 ZRPVS , ak boli poskytnuté po 1. októbri bežného roka môže ich príjemca použiť automaticky do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Vstupom do § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Hodnota koncesieGarancia

16.5.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.1.2014 podľa ustanovenia § 19 ods. 15 ZRPVS subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, je ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmena hodnoty stravného pre zamestnancov v roku 2018Garancia

16.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel ...
viac

ÚvodníkGarancia

16.5.2018, Mgr. Ladislav Hribik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, májové vydanie časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe opäť ponúka mnoho zaujímavých článkov. Venujeme sa v ňom aj nehnuteľnostiam obstaraným za účelom ich ďalšieho predaja v obciach z účtovného a daňového ...
viac
Najčítanejšie

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

4.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie zásob na príkladochGarancia

13.7.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pre jednoznačné pochopenie problematiky účtovania zásob uvádzame v tejto časti príklady účtovania zásob v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

30.6.2017, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 102/2018 Z.z. ustanovuje diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 107/2018 Z.z. novela zák. č. 570/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 118/2018 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

5.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

26.9.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: