Darček mesiaca
Obstaranie DM a vybrané príklady účtovania vo verejnej správe

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.7.2017 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<jún  august>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Pričlenenie obce a iné navrhované zmeny zákona o obecnom zriadení od 1. januára 2018Garancia

28.7.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa aktuálne nachádza v rámci legislatívneho procesu v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrh novely prináša okrem aktualizácia citácií všeobecne ...
viac

ZáväzkyGarancia

27.7.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácií V štátnej rozpočtovej organizácií boli v roku 2016 uskutočnené tieto účtovné prípady: Popis účtovného prípadu   Suma   MD   D   Štátna rozpočtová organizácia uzavrela ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 122 - Polotovary vlastnej výrobyGarancia

27.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Aktívny účet , začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD. Na účte 122 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 122     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol pre účely sankcionovania pri porušení finančnej disciplínyGarancia

26.7.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účelom príspevku je definovanie normatívneho aktu -Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011417/2017-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia ...
viac

Zriadenie finančnej komisie v obciGarancia

26.7.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) má právo zriadiť komisiu, ktorej členmi okrem poslancov obecného zastupiteľstva môžu byť aj iné ...
viac

Účet 527 - Zákonné sociálne nákladyGarancia

24.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtujú zákonné sociálne náklady ktoré účtovná jednotka vynakladá v prospech svojich zamestnancov, ako sú odstupné, tvorba sociálneho fondu a obdobné náklady podľa osobitných ...
viac

Účtovanie vkladov do fondu opráv v príspevkovej organizácii, ktorá vykonáva správu nebytových priestorovGarancia

24.7.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak príspevková organizácia fakturuje aj príspevok do fondu opráv za nebytové priestory, ktoré nevlastní, ale len spravuje, potom musia účtovať o faktúre ako MD 315/D379. Sme príspevková organizácia zriadená obcou. V rámci svojej ...
viac

Účtovanie podielov a vlastného imania, ktoré obec vložila do svojej obchodnej spoločnostiGarancia

21.7.2017, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obec vložila do zriadenej obchodnej spoločnosti podiely vo výške 5000 eur. Účtovala na účte 061 - Podiely v dcérskej účtovnej jednotke. Obchodná spoločnosť k 31.12. vykazovala v súvahe na r. 116 - 2450 eur. Ako to máme v konsolidovanej ...
viac

PohľadávkyGarancia

20.7.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácií V štátnej rozpočtovej organizácií boli v roku 2016 uskutočnené tieto účtovné prípady: Popis účtovného prípadu   Suma   MD   D   Štátna rozpočtová organizácia na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 121 - Nedokončená výrobaGarancia

20.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD. Na účte 121 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 121     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podsúvahové účtyGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 512 - CestovnéGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte sa účtujú prvotné náklady účtovnej jednotky spojené s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami ako i iné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších úprav. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 178/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 182/2017 Z.z. novela zák. č. 597/2003 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 183/2017 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 185/2017 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

31.7.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

21.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: