Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

523/2004 Z.z., Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2017

523/2004 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
747/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 9
171/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení § 8, § 24, § 25, §31 ,dopĺňa nový § 37a
266/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 19
534/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení § 7 a § 20
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
VSonline profi | VSonline profi plus | VSonline profi plus & Komentáre
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 200 dokumentov pre verejnú správu, ktoré sa
  venujú problematike rozpočtových, príspevkových,
  neziskových organizácií, obcí a VÚC
  .
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online diskusie a ich videozáznamy
  zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: