Zaradenie zrealizovaného projektu do majetku obce
 
Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovania

Garancia 30.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14 Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovania

Ing. Bibiana Jobbágyová

V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, ďalej len „postupy účtovania“, účtovať o nákladoch, výnosoch v tom účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Legislatívny rámec pre účtovanie časového rozlíšenia tvoria postupy účtovania a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovaním na účtoch časového rozlíšenia súčasne účtovná jednotka dodržiava zásady správnosti a úplnosti. Zásada správnosti znamená, že účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov.

...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia VS profi po prihlásení užívateľským menom a osobným heslom.

VS profi = jedinečná online knižnica pre verejnú správu!

VS profi = 20-25 nových garantovaných článkov každý mesiac!

Objednajte si predplatné VS profi a získajte tak prístup k databáze denne aktualizovaných odborných textov pre verejnú správu. Veľmi ľahkú orientáciu v tejto unikátnej knižnici uľahčuje prepracovaný systém vyhľadávania, vďaka ktorému rýchlo nájdete vždy správne a overené informácie.

 

  •  
predplatné VS profi na 12 mesiacov

Do doby, než sa stanete predplatiteľom VS profi, môžete po prihlásení využiť bezplatný prístup do týchto súvisiacich dokumentov:

9.3.2010 Účtovný pohľad na časové rozlíšenie nákladov a výnosov v účtovníctve obec/VÚCArchív
8.3.2011 Osobitosti nákladov v účtovníctve štátu a samosprávyArchív
12.4.2011 Časové rozlišovanie nákladov a výnosov v účtovníctve rozpočtových organizáciíArchív
12.4.2011 Osobitosti výnosov v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcíArchív
13.12.2010 Osobitosti závierkových činností z pohľadu rozpočtových organizáciíArchív