Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe - § 1

14.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1 Komentár k zákonu o štátnej službe - § 1

JUDr. Jana Kovácsová

§ 1

(1) Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.

(2) Štátna služba podľa tohto zákona je budovaná na princípe

a) profesionality,

b) politickej neutrality,

c) nestrannosti,

d) efektivity,

e) stability štátnozamestnaneckého pomeru,

f) etiky.

(3) Štátna služba sa

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
VSonline profi plus & Komentáre
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 200 dokumentov pre verejnú správu, ktoré sa
  venujú problematike rozpočtových, príspevkových,
  neziskových organizácií, obcí a VÚC
  .
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online diskusie a ich videozáznamy
  zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: