Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Oprávnené výdavky projektu (7. časť)

5.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.3.1 Oprávnené výdavky projektu (7. časť)

Ing. Jozef Nemec


Zjednodušené vykazovanie výdavkov - štandardné stupnice jednotkových nákladov

Zjednodušené vykazovanie výdavkov je zjednodušeným preto, lebo upúšťa od klasického „účtovníckeho” preukazovania výdavkov, t. j. od absolutistického preukazovania vzniku každého výdavku formou účtovných dokladov (faktúr, bločkov, cestovných príkazov, vyúčtovaním

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
VSonline profi | VSonline profi plus | VSonline profi plus & Komentáre
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 200 dokumentov pre verejnú správu, ktoré sa
  venujú problematike rozpočtových, príspevkových,
  neziskových organizácií, obcí a VÚC
  .
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online diskusie a ich videozáznamy
  zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: