Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7.4 Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov

Ing. Štefan Fabian PhD.

Na tomto účte sa účtuje zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa § 27 ods. 1 zákona o účtovníctve ako zníženie ich hodnoty.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
VSonline profi | VSonline profi plus | VSonline profi plus & Komentáre
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 200 dokumentov pre verejnú správu, ktoré sa
  venujú problematike rozpočtových, príspevkových,
  neziskových organizácií, obcí a VÚC
  .
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online diskusie a ich videozáznamy
  zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: