Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov

6.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7.4 Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov

Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtuje zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa § 27 ods. 1 ZoÚ ako zníženie ich hodnoty.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
VSonline profi | VSonline profi plus | VSonline profi plus & Komentáre
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 200 dokumentov pre verejnú správu, ktoré sa
  venujú problematike rozpočtových, príspevkových,
  neziskových organizácií, obcí a VÚC
  .
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online diskusie a ich videozáznamy
  zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: