Zaradenie zrealizovaného projektu do majetku obce
 
Najnovšie
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Novela Zákonníka práce účinná od roku 2013, 1. časť

9.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja sa vláda SR vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že Vláda istôt pre občanov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období života zohráva kľúčovú úlohu v ich istotách práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu, ale aj osobnú identitu občana v celkovej sociálnej identite spoločnosti. Neprináša iba materiálne hodnoty vlastníkom hmotných a finančných statkov, ale formuje aj postavenie a životné hodnoty zamestnancov. Slovenská republika bude v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, je a musí byť jednou z prioritných zložiek právneho poriadku Slovenskej republiky. Vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života občanov.“

Novela Zákonníka práce tak presadzuje rovnováhu uplatňovania práv (aplikačná prax častokrát poukazovala na znevýhodnenie jednej alebo druhej strany v pracovnoprávnom vzťahu) a im prislúchajúcich povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zároveň vytvára dôstojné pracovné podmienky s osobitným dôrazom na prerokovanie týchto podmienok so sociálnymi partnermi.

Novela Zákonníka práce najmä:

 • precizuje definície závislej práce s cieľom minimalizovať využívanie iných foriem zamestnávania ako riadny pracovný pomer, ak práca má byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu (z desiatich definujúcich znakov, ktoré sa museli splniť, aby išlo o závislú prácu, bude od januára len šesť)

  ...
  Koniec ukážky
  ...

  Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu vsonline.sk.

   

  Som už registrovaný na vsonline.sk:

  => Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

   

  Nie som registrovaný:

  => Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každé dva týždne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky pre verejnú správu
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.vsonline.sk
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.vsonline.sk

  Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.