Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania nákladov na transfery

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<február  apríl>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

§ 117 ZVO Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami - praktický príklad obstarania stravných lístkovGarancia

21.3.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Praktický príklad Môže verejný obstarávateľ vyhlásiť cez elektronické trhovisko obstaranie stravných lístkov pre zamestnancov v nominálnej hodnote 4,20 na jeden rok - od 1.1.2018 do 31.12.2018, ...
viac

Účtovanie kancelárskeho materiálu v obecnej rozpočtovej organizáciiGarancia

21.3.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočtová organizácia zriadená obcou kúpila začiatkom roka kancelársky papier za 3 613 eur. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 113 eur. V priebehu roka spotrebovala obecná rozpočtová ...
viac

Pravidlá hospodárenia - Základné pojmyGarancia

20.3.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Základné pravidlá hospodárenia a financovania subjektov verejnej správy upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Pravidlá rozpočtového hospodárenia (§ 19)Garancia

20.3.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Základnými zásadami rozpočtového hospodárenia je účelovosť a časovosť : a) Pravidlo účelovosti použitia verejných prostriedkov Podľa tohto pravidla verejné prostriedky možno použiť na účely ustanovené zákonom o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie nakúpených a spotrebovaných zásob v štátnej rozpočtovej organizáciiGarancia

19.3.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Štátna rozpočtová organizácia obstarala začiatkom roka kancelársky papier za 3 936 eur. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 113 eur. V priebehu roka spotrebovala štátna rozpočtová organizácia ...
viac

Účet 532 - Daň z nehnuteľnostiGarancia

16.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Štelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Štelbacký Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z nehnuteľnosti v zmysle § 4 zákona č. 582/2004 Z. z. (t.j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), na základe daňového priznania a výmeru na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nové vyzvania na národné projekty v rámci OP Ľudské zdrojeGarancia

15.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo na prelome februára a marca 2018 dve vyzvania na národné projekty financované z Operačného programu Ľudské zdroje. Prvé vyzvanie s kódom OP ĽZ NP 2018/4.1.1/01 ...
viac

§ 49 ZVO Predkladanie ponúk - praktický príkladGarancia

14.3.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní Praktický príklad Uchádzač (obchodná spoločnosť) bol vylúčený z verejného obstarávania z dôvodu nesplnenia požiadavky stanovenej verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 ZVO . ...
viac

Účtovný prípad poskytnutia preddavku a vrátenia zvyšnej hotovostiGarancia

14.3.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Subjekt verejnej správy účtuje pri poskytnutí preddavku cez účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky súvzťažne s účtom 211 - Pokladnica (z pokladnice). Následne príjem z nepoužitého preddavku je účtovaný na účet 211 - Pokladnica ( ...
viac

Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registraGarancia

13.3.2018, Ing. Ladislav Zakhar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

30.6.2017, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 59/2018 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 62/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 70/2018 Z.z. novela zák. č. 369/1990 Zb. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 77/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 14.3.2018 v čiastke č. 32)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

5.6.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

25.4.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: