dnes je 30.6.2022

Zverejňovanie dlžníkov na webstránke obce

28.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná spôsobilosť na vedenie pohrebiska

14.12.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup účtovania dotácie v roku 2019

14.12.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlo 50 % príspevková organizácia

12.10.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ústne vybavenie žiadosti o poskytnutie informácie na obecnom úradeGarancia

11.1.2018, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný rozpočet na rok 2018 a jeho schválenieGarancia

7.12.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie príjmov obce plynúcich z poskytovania ubytovacích služiebGarancia

10.10.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájomný vzťah obce a jej s.r.o.

17.2.2015, Bc. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomoc riaditeľovi pri vedení školy

19.5.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vydanie rozhodnutia o výrube stromu

17.2.2014, Mgr. Martin Ducár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie vyradeného starého sona

6.1.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaniká v tomto prípade poslancom mandát?

18.11.2013, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer