dnes je 14.8.2022

Transferové oceňovanie v roku 2020Záznam

19.11.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:06

Transferové záväzky v samospráve v roku 2022Garancia

28.7.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Transferové oceňovanie a obce 2018ZáznamGarancia

18.4.2018, Mgr. Andrej Choma, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:24

Organizačná zložka - právne, účtovné a daňové základyZáznam

21.5.2018, Ing. Marcela Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:04

Komentár k ZDP § 18aGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2015

2.9.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a konsolidácia transferovGarancia

9.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Aktuálne o úpravách termínov individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre štátnu správu a samosprávuZáznam

18.5.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:26:04

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 108e Bezpečnosť dodávokArchív

2.1.2018, JUDr. Ľubomír Púček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie peňažných fondov v obciachGarancia

24.2.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie odpisov v roku 2018Garancia

26.2.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces konsolidácie: Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahyArchív

8.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2021Garancia

21.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obciGarancia

18.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

12.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeGarancia

7.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCArchív

26.8.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer