Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

300/2018 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

300/2018 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. októbra 2018,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: