dnes je 9.7.2020

Input:

Ako zvýšiť motiváciu zamestnancov v podniku

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.1 Ako zvýšiť motiváciu zamestnancov v podniku

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Motivácia zamestnancov nie je automatická, a preto patrí k dôležitým úlohám aj zodpovednostiam vedúceho. Ide do istej miery o individuálny proces. To, čo motivuje jedného zamestnanca, môže dosahovať presne opačný efekt u druhého. Čo teda funguje a nefunguje v rámci motivácie zamestnancov?

Motivácia peniazmi nefunguje
Možno už ste prišli na to, že peniazmi motivovať (stimulovať) dosť dobre nejde. Peniaze sú len prostriedok výmeny. Ľudia potrebujú viac než len získavať prostriedky na uspokojenie základných potrieb ako je strava či bývanie. Zamestnancov si nemôžete kúpiť! Musíte urobiť niečo iné - musíte si ich zaslúžiť! Potrebujete, aby vás nasledovali, aby vám dôverovali a nachádzali v práci oveľa viac, než len možnosť získať prostriedky na prežitie. Veď je práca neoddeliteľnou súčasťou ich života. Nemôžete si dovoliť vnímať ich ako obyčajných nádenníkov, ako nástroje a prostriedky na výrobu peňazí.

Význam odmeny
Základným nástrojom motivácie je odmena. V praxi napriek tomu často vládne predstava, že k motivácii pracovníkov slúži základná mzda a že odmena, či už finančná alebo iná, im patrí len vtedy, ak vykonajú niečo mimoriadne, napríklad niečo, čo nemajú v popise práce. Význam odmeny za správne plnenie úloh však spočíva v tom, že zvyšuje pravdepodobnosť, že zamestnanci svoju prácu vykonajú správne (s väčším nasadením, kvalitne a pod.) aj v budúcnosti. Ak za správne plnenie svojich úloh žiadnu odmenu nedostávajú, táto pravdepodobnosť klesá. Odmena za správne odvedenú prácu nemusí byť finančná, aj napriek tomu však môže byť „hmatateľná“ a mať podobu, a to napríklad:
• „Vaša práca natoľko prispela k zlepšeniu našich výsledkov, že som sa rozhodol, že budete prvý, kto v našom oddelení dostane nový počítač.“
• „Dokážete veľmi dobre plniť dôležité termíny. Chcel by som vás preto dnes za to pozvať na obed. “
• „Ste jedným z mála, ktorí majú nulovú pracovnú absenciu. Chcel by som vám preto navrhnúť, že môže tento piatok odísť o hodinu skôr. “

Ako pracovníkov pochváliť
Z praxe je dobre známe, že peňažné odmeny, predovšetkým tie, ktoré sú poskytované všetkým zamestnancom rovnako (napríklad ročné prémie), nemajú často veľký motivačný efekt. Dôvodom je, že sú chápané ako nárok, a nie ako osobné ocenenie. Motivačné pôsobenie finančných odmien môže podstatne vzrásť, ak ho doplníme písomným alebo ešte lepšie ústnym uznaním uvádzajúcim konkrétny úspech či výkon zamestnanca, ktorého chceme pochváliť. Pochvala či uznanie vedúceho za dobre odvedenú prácu sú spravidla najúčinnejšie, ak sú konkrétne, upozorňujú na to, čo chceme na práci oceniť a ak majú formu poďakovania. Uznanie zamestnanca môže mať formu poďakovania napríklad v podobe: „Chcel by som vám poďakovať za námahu, ktorú ste venovali tejto úlohe.“ alebo „Všimol som si, že ste svojej poslednej odovzdanej správe venoval aj čas po pracovnej dobe. Vášho úsilia si skutočne vážim “.

Môže k nemu dôjsť aj v situácii, keď úloha ešte nie je dokončená a zamestnancov treba povzbudiť. Dané povzbudenie môžete vyjadriť napríklad slovami: „Viem, že vám projekt ešte nefunguje, ale chcel by som oceniť, že sa nevzdávate“ alebo „Chcel by som oceniť vašu vytrvalosť. Viem, že pokračujete v snahe nájsť všetky nedostatky v našom programe a som presvedčený, že ak budete vo svojom úsilí pokračovať, budete nakoniec úspešný “.

Zmysel práce

Práca môže byť jednoduchým zamestnaním, pre niekoho je ale poslaním. Takí ľudia vedia, prečo a pre koho prácu robia, poznajú jej zmysel. Rozumejú tomu, akým spôsobom prispievajú k spokojnosti svojich kolegov, rozkvetu organizácie, ako uspokojujú potreby zákazníkov, ako sa podieľajú na rozvoji spoločnosti. Vedomie zmyslu práce motivuje. Ľudia sú ochotní dať práci viac, ako sa žiada, a majú z toho pocit uspokojenia.

Autonómia

Ľudia potrebujú mať určitú mieru slobody rozhodovania a právomocí. V rámci určitých mantinelov chcú