dnes je 22.7.2024

Input:

Dotácia na obstaranie hmotného majetku a daň z príjmov

20.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.1 Dotácia na obstaranie hmotného majetku a daň z príjmov

Ing. Michaela Vidová

Vo všeobecnosti sa dotácia na obstaranie hmotného majetku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) považuje za zdaniteľný príjem. Výnimku predstavujú daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, u ktorých sa dotácia poskytnutá v rámci ich hlavnej činnosti, t. j. na majetok používaní v rámci činnosti, za účelom ktorej boli založení alebo zriadení, považuje za príjem z hlavnej činnosti, ktorý je v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZDP oslobodený od zdanenia.

Pre daňovníkov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva ZDP v § 17 ods. 3 písm. f), stanovuje osobitný spôsob zahrnovania dotácií na obstaranie odpisovaného majetku.

Podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP sa do základu dane nezahŕňa dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného