Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. od 1.1.2014 - Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a vyšších územných celkov

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3 Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. od 1.1.2014 - Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a vyšších územných celkov

Ing. Iveta Harušťáková

Podľa právnej úpravy platnej do konca roka 2013 ministerstvo financií prerokúvalo so zástupcami obcí a vyšších územných celkov návrh ich finančných vzťahov so štátnym rozpočtom pred predložením návrhu východísk rozpočtu verejnej správy a pred predložením návrhu rozpočtu verejnej správy na rokovanie vlády SR. Príprava návrhu rozpočtu verejnej správy si vyžaduje komplexné informácie za všetky subjekty verejnej správy, preto sa s účinnosťou od 1.1.2014 súčasne prerokováva aj predpokladaný vývoj príjmov, výdavkov vrátane očakávaného kladného alebo záporného rozdielu (salda) medzi príjmami a výdavkami súhrnu rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, ktoré sú tiež súčasťou rozpočtu verejnej správy. Táto úprava je zapracovaná do ustanovenia § 3 ods. 5 tak, že návrh finančných vzťahov medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: