dnes je 13.12.2019
Input:

Formálna kontrola došlých faktúr podľa zákona o účtovníctve v roku 2019

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.2.3 Formálna kontrola došlých faktúr podľa zákona o účtovníctve v roku 2019

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Zmenili sme účtovný program a v novom programe v texte krycích listov a platobných poukazov chýba vyjadrenie o formálnej kontrole došlej faktúry, čo v predchádzajúcom programe bolo.

Kde, prosím, nájdeme uvedenú zákonnú povinnosť formálnej kontroly došlých faktúr? Je povinnosť vykonania formálnej kontroly došlých faktúr zákonná alebo dobrovoľná (v internej smernici)?

Odpoveď:

Len formálna kontrola neexistuje. Ak takúto kontrolu robíte, je zbytočná. Je potrebné robiť aj vecnú a číselnú správnosť dodávateľských faktúr. Povinnosť robiť vecnú a číselnú kontrolu je daná pre obce a ich zriadené organizácie, resp. všetky subjekty, ktoré vedú účtovníctvo, zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení § 8, § 10.

Ďalej zákonom č. 357/2015 Z. z.§ 5 – § 7 pre subjekty používajúce verejné prostriedky. Spôsob vykonávania kontroly či už formálnej (doklad má všetky náležitosti podľa § 10 ZoÚ), vecnej (sú