dnes je 10.7.2020

Input:

Interné získavanie zamestnancov v podniku

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.2 Interné získavanie zamestnancov v podniku

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Veľa spoločností, keď potrebuje obsadiť novú či uvoľnenú pozíciu, spravidla pristúpi k náboru externému - či už ho personálne oddelenie zabezpečuje samo, či v spolupráci so špecializovanou agentúrou. Nie každý podnik si pritom spomenie na vlastných zamestnancov, ktorí by o obsadzovanú pozíciu mohli mať záujem, a niekedy by mohli byť dokonca aj lepšími kandidátmi než „ľudia zvonku“. Často to pritom platí aj pri pozíciách, ktoré nemajú s doterajšou činnosťou pracovníka príliš spoločného. Prečo sa oplatí využívať pri nábore interné zdroje? A aké výhody môžu mať kandidáti, ktorí prichádzajú na novú pozíciu z vnútra spoločnosti?

Zamestnanci spoločnosti už poznajú jej firemnú kultúru a procesy a potrebujú menej času na zaučenie a na to, aby začali pracovať na plný výkon. Uchádzač zvnútra spoločnosti pozná svojich spolupracovníkov a vie, „do čoho ide“. Podnik zasa pozná jeho a môže teda oveľa lepšie odhadnúť, aké má prednosti či slabiny.

Tým sa významne znižuje pravdepodobnosť, že pracovník z novej pozície odíde v skúšobnej dobe alebo po krátkom odpracovanom čase napríklad preto, že mu prostredie a spôsob práce spoločnosti nevyhovujú, alebo že na danú pozíciu nestačí. Ďalším dôležitým aspektom je možnosť dať príležitosť zamestnancom, ktorí možno začínajú byť na doterajšej pozícii nespokojní, majú pocit, že ich schopnosti nie sú dostatočne využívané, či majú len potrebu skúsiť niečo nové a ďalej sa rozvíjať. Je škoda stratiť schopného zamestnanca, ktorý by napríklad mal záujem o prácu v inom oddelení, na inom projekte - ale vôbec sa o tejto možnosti nedozvedel.

Organizácia tak tiež ušetrí čas a peniaze za nákladnejšie externé výberové konanie - nie je potrebné najímať agentúru alebo platiť za inzerciu a je možné skrátiť výberový proces, pretože mnoho informácií o kandidátovi už je k dispozícii.

Nie vždy je pochopiteľne možné využiť interné zdroje. Ale aj keď nie ste úplne presvedčení o kvalitách interných uchádzačov vo vzťahu k obsadzovanej pozícii, mali by aspoň dostať príležitosť prihlásiť sa do výberu a zmerať svoje schopnosti a znalosti s kandidátmi externými.

Porážka s lepším „cudzincom“ síce môže mrzieť, ale rozhodne menej, ak k nej dôjde v čestnom súboji, než keď pracovník vôbec nemá možnosť zmerať si svoje sily.

Využívanie interných zdrojov pri obsadzovaní nových či uvoľnených pozícií má zmysel a môže mať vplyv na finančné výsledky spoločnosti. Štúdie doteraz zistili, že respondenti, ktorí vykázali najvyšší nárast zisku a pridanej hodnoty na zamestnanca, okrem iného oveľa častejšie využívali interné zdroje - a to nielen pri nábore. V súčasnosti je približne tretina manažérov dosadzovaná z interných zdrojov. Či je to málo alebo veľa, sa bude zrejme líšiť podľa typu a veľkosti spoločnosti. Vo väčších organizáciách je pravdepodobnosť, že vhodný kandidát na voľnú pozíciu bude nájdený medzi súčasnými zamestnancami, podstatne vyššia. Väčšie spoločnosti majú tiež viac možností pracovať s rozvojom svojich pracovníkov