dnes je 28.9.2023

Input:

Komentár k ZP § 105 Dovolenka za odpracované dni

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 105 Dovolenka za odpracované dni

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 105 Dovolenka za odpracované dni


§ 105

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

K § 105: [Dovolenka za odpracované dni]


§ 105 upravuje pravidlá pre výpočet dovolenky pre zamestnanca, ktorý nesplnil podmienky podľa § 101 a 102, t. j. nevykonával prácu v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní (viď. aj § 144a ods. 4). Takýto zamestnanec môže získať nárok na dovolenku za odpracované dni. Zamestnancovi patrí