dnes je 29.2.2024

Input:

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenky

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 109 Krátenie dovolenky


§ 109

(1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu:

a. výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,

b. čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,

c. dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,

d. dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1ods. 3 písm. c).

§ 109: [Krátenie