dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k ZP 153 Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1.1 Komentár k ZP 153 Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 153

Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie.


Pojem zvyšovania ani prehlbovania kvalifikácie Zákonník práce Zákonník práce presne nevymedzuje, aj napriek tomu, že zakotvuje, že prehlbovaním kvalifikácie sa rozumie aj jej udržovanie a obnovovanie.

O prehlbovanie kvalifikácie ide v prípade, keď prehlbovanie, udržovanie resp. obnovovanie kvalifikácie sa uskutočňuje v rámci toho istého kvalifikačného stupňa, získaného príslušným vzdelaním. Prehlbovanie kvalifikácie je teda nevyhnutné chápať ako vzdelávanie zamestnanca, v rámci ktorého nedochádza k zvýšeniu