dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 178 Predchádzanie škodám

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2 Komentár k ZP § 178 Predchádzanie škodám

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 178


(1) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.

(2) Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. Ak zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi.

§ 178: [Preventívna, oznamovacia a zakročovacia povinnosť zamestnanca]


§ 178 stanovuje preventívnu povinnosť zamestnanca (počínať si tak,