dnes je 29.2.2024

Input:

Komentár k ZP § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

21.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 § 195- § 210 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

9.5.1 Komentár k ZP § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

§ 195


(1) Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.

(2) Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené