dnes je 6.6.2020

Input:

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.1.1 Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Mgr. Michaela Hinnerová

Zamestnanec – študent zarobil v mesiaci apríl 2019 spolu 180 eur, mal podpísané vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu aj „oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študentov“.

Odvodová úľava zárobok 180 eur 
Poistenie % Zamestnanec % Zamestnávateľ 
Nemocenské      
Starobné      
Invalidné      
Pois. v nezamest.      
Garančné    0,25%  0,45  
Úrazové    0,80%  1,44  
Rez. fond solidar.      
Zdravotné      
Spolu 0% 0 1,05% 1,89 
     

Keďže zamestnanec mal zárobok nižší, ako je nezdaniteľná časť na daňovníka (328,12), tak jeho čistý zárobok za mesiac apríl je 180 eur. Zamestnávateľ zaňho odviedol 1,89 eura do Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec – študent zarobil v mesiaci apríl 2019 spolu 600 eur, mal podpísané vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu aj oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študentov.

Keďže odvodová úľava sa okrem úrazového a garančného poistenia počíta iba z rozdielu nad 200 eur, tak odvody sú počítané zo sumy 400 eur.

Odvodová úľava zárobok nad 200 Eur. 
Poistenie % Zamestnanec % Zamestnávateľ 
Nemocenské    Neplatí   
Starobné  4%  16 €  14%  56 €  
Invalidné  3%  12 €  3%  12 €  
Pois. v nezamest.      
Garančné    0,25%  1,50 €  
Úrazové    0,8%  4,80 €  
Rez. Fond solidar.    4,75%  8,55 €  
Zdravotné      
Spolu 7% 28 € 22,80% 82,85 € 

Čistá mzda zamestnanca :

Hrubá mzda : 600 eur

Odvody :