dnes je 15.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

25.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.1 Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.


§ 223

Zákonník práce umožňuje okrem pracovného pomeru uzatvoriť zamestnávateľovi s fyzickou osobou aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru § 223 - 228a ). Tieto dohody majú charakter pracovnoprávneho vzťahu, a teda, ak ide o pracovný pomer, myslí sa tým (pomer založený pracovnou zmluvou) a ak ide o pracovnoprávny vzťah, myslí sa tým vzťah založený pracovnou zmluvou a vzťah založený jednou z dohôd.

§ 1 ods. 5 viaže vznik pracovnoprávneho vzťahu z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru na čas najskôr od uzatvorenia dohody, ak Zákonník práce alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Na uzatváranie dohôd sa nevzťahujú ustanovenia o tzv.