dnes je 29.3.2023

Input:

Metódy a postupy konsolidácie vo verejnej správe

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Metódy a postupy konsolidácie vo verejnej správe

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Žiadame o usmernenie pri účtovaní prevodu správy majetku štátu v našej organizácii - príjem aj odovzdanie. Potrebovali by sme si overiť správnosť účtovania ako aj vykazovanie v konsolidácii za rok 2022 a 2023.

1. Štátna príspevková organizácia dostala v zmysle zmluvy o prevode nehnuteľného majetku štátu do správy od svojho zriaďovateľa pozemok a budovu, ktorá je úplne odpísaná.

zaradenie budovy do účtovníctva: 021/081 v obstarávacej cene; vzhľadom na skutočnosť, že budova je odpísaná, zúčtovací vzťah 353 neúčtujeme?

zaradenie pozemku do účtovníctva: 031/648 v obstarávacej cene alebo 031/353 v obstarávacej cene

vykazujeme v konsolidácii za rok 2022?

2. Štátna príspevková organizácia dostala v zmysle zmluvy o prevode hnuteľného majetku štátu do správy od štátnej rozpočtovej organizácie