dnes je 18.9.2020

Input:

Ministerstvo školstva: Zdravie a bezpečnosť v školách 2020

11.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.151 Ministerstvo školstva: Zdravie a bezpečnosť v školách 2020

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo na rok 2020 financie celkovo vo výške 10 000,- € na financovanie tohto projektu. V rámci tohto projektu sú oblasťou podpory aktivity a programy zamerané na:

  • - odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania ako sú: šikanovanie a kyberšikanovanie, záškoláctvo, agresivita, nenávistné prejavy, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, sexuálne zneužívanie a násilie aj v online priestore, HIV/AIDS,