dnes je 25.1.2021

Input:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo cestovné odporúčania pre všetky krajiny

13.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.206 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo cestovné odporúčania pre všetky krajiny

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Cestovným odporúčaním Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydaným v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č.7, ktorá na nadobudla účinnosť dňa 11.01.2021 vzhľadom na pandemickú situáciu zapríčinenú ochorením COVID - 19 občanom Slovenskej republiky, cestovať do zahraničia neodporúča, pričom platia nasledujúce opatrenia:

  • - Povinnosť registrácie na webovej stránke po príchode zo zahraničia, a to bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky.
  • - Povinnosť preukázania sa potvrdením o registrácii pri pobyte na území Slovenskej republiky, ak o to príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky požiada.
  • - Uvoľnený hraničný režim pre Austráliu, Čínu, Fínsko, Island, Južnú Kóreu, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.
  • - Povinnosť podrobenia sa domácej izolácii pre osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky z ostatných krajín až do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID – 19. Takáto osoby sú povinné podrobiť sa RT-PCR testu najskôr v piaty deň izolácie.
  • - Možnosť po príchode z krajiny EÚ neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, ukončiť izoláciu aj bez vykonania RT-PCR testu, ale