dnes je 22.7.2024

Input:

Nákup traktorovej kosačky pre obec v roku 2024

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.2 Nákup traktorovej kosačky pre obec v roku 2024

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Starosta obce sa chce zapojiť do výzvy a požiadať o dotáciu na kúpu traktorovej kosačky s príslušenstvom v cene cca 15 000 €.

Keďže je dôležité správne charakterizovať z účtovného hľadiska oprávnený výdavok, rozchádzajú sa nám názory na správne zaúčtovanie.

Má sa nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom zaúčtovať na rozpočtovú klasifikáciu:

713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

alebo

714004 – Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

ÚPLNÉ ZNENIE opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (2021)