dnes je 29.3.2023

Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.2 Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2023

Ing. Michaela Vidová

Národná rada SR dňa 6. decembra 2022 schválila zákon č. 496/2022 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela ZDP”). Novelou zákona došlo k zmenám alebo novým úpravám v niekoľkých oblastiach. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí:

  1. opatrenie na ochranu proti daňovým podvodom – s účinnosťou od 1. januára 2024 sa do ZDP zavádza pravidlo o obmedzení úrokových nákladov a to v §17k. Cieľom uvedeného pravidla je obmedzenie čistých úrokových nákladov u právnických osôb za účelom zabránenia umelému znižovaniu základu dane z príjmov právnických osôb prostredníctvom dlhového financovania. Nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré pri vyčíslení základu dane