dnes je 4.6.2020

Input:

Obce a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

22.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.98 Obce a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Úrad verejného zdravotníctva vydal ďalšie opatrenie na zabránenie šírenia COVID – 19, ktoré zakladá ďalšie povinnosti (ukladajú sa podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pre orgány územnej samosprávy a štátnej správy. Týmto opatrením sa dopĺňa predošlé opatrenie č. OLP/2731/2020 o zákaze organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (ďalej len „opatrenie o zákaze podujatí“).

Opatrenie o zákaze podujatí sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze orgánov samosprávy a štátnej správy.

Ďalej sa nariaďuje nasledovné:

  • Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.

  • Pri vstupe do budovy zaistiť: a) oznam, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, horúčka...) je osoba povinná ostať v domácej izolácii; b) dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk .

  • Na viditeľnom mieste zverejniť oznam s informáciou: a) ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko; b) pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, to najmenej po dobu 20 sekúnd, na utieranie používať papierové utierky; c) zákaz podávania rúk.

  • Zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami.

  • Ďalej je potrebné zabezpečiť: a) dodržiavanie nosenia rúšok v budovách týchto orgánov; b) dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami najmenej 2 m; c) dostatočné vetranie priestorov; d) pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (kľučky, a pod.) a kontaktných predmetov, a to dezinfekčným prostriedkom s virucídnym