dnes je 4.6.2020

Input:

Obce a VÚC môžu predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.112 Obce a VÚC môžu predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Úrad podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil dňa 19. mája 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Výzva špecifikuje aktivity, zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít. Oprávnení žiadatelia (vykonávatelia týchto aktivít) môžu po splnení všetkých podmienok požiadať o dotáciu až do výšky 50 000 €.

V rámci týchto aktivít môže ísť o prípravu alebo realizáciu inovatívnych a vzorových projektov zameraných na:

  1. zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;
  2. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.);
  3. rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;
  4. oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;
  5. rozvoj