Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Obchodná ponuka a katalóg ponúk

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7 Obchodná ponuka a katalóg ponúk

Mgr. Martina Galabová

Témou jedného z predchádzajúcich článkov o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) a Elektronickom trhovisku (ET) boli Opisné formuláre a Knižnica zadaní. Tento článok bude venovaný vytvoreniu Obchodnej ponuky a Katalógu ponúk. Katalóg ponúk je dostupný v module ET, sekcii „Obchodovanie a katalógy“.

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom článku, Dodávateľ využíva Opisný formulár pre vytvorenie svojej Obchodnej ponuky, teda na identifikáciu tovarov alebo služieb, ktoré na trhu dodáva alebo poskytuje. Vytvorenie samotnej Obchodnej ponuky sa uskutočňuje prostredníctvom Ponukového formulára, ktorý je k dispozícii v module ET, sekcii „Obchodovanie a katalógy“, podsekcii „Vytvorenie ponuky“, a je možné nasledovnými dvoma spôsobmi:

1. Vytvorenie Obchodnej ponuky na základe už existujúceho Opisného formulára nachádzajúceho sa v Knižnici

- Dodávateľ si v Knižnici vyberie už existujúci Opisný formulár (t. j. zadanie), ktorý zodpovedá popisu tovarov alebo služieb, ktoré má záujem prostredníctvom ET dodávať. Dodávateľ môže tento Opisný formulár prevziať bezo zmeny a v tom prípade už nepôjde do karantény alebo v ňom môže vykonať zmeny (doplniť resp. upraviť funkčné alebo technické špecifikácie), pričom v tomto prípade upravený Opisný formulár podlieha procesu Karantény a po jeho ukončení bude takýto upravený Opisný formulár zaradený do Knižnice,

- následne Dodávateľ k prevzatému, resp. upravenému Opisnému formuláru (ktorý prešiel procesom Karantény a bol zaradený do Knižnice) doplní svoju Všeobecnú zmluvnú špecifikáciu, t. j. podmienky, za ktorých je schopný ponúkané tovary alebo služby (napr. početnosť, miesto a lehota dodania tovarov/poskytnutia služieb, záručné a servisné podmienky, atď.) v Ponúkanej cene plniť,

- ako posledné Dodávateľ uvedie Ponúkanú cenu, za ktorý je schopný ním ponúkané tovary alebo služby plniť.

2. Vytvorenie Obchodnej ponuky na základe nového Opisného formulára

- Dodávateľ vytvorí nový Opisný formulár, ktorý bude automatický zaslaný do procesu Karantény a po jeho ukončení bude takýto nový Opisný formulár zaradený do Knižnice,

- následne Dodávateľ k novému Opisnému formuláru (ktorý prešiel procesom Karantény a bol zaradený do Knižnice) doplní svoju Všeobecnú zmluvnú špecifikáciu, t. j. podmienky, za ktorých je schopný ponúkané tovary alebo služby (napr. početnosť, miesto a lehota dodania tovarov/poskytnutia služieb, záručné a servisné podmienky, atď.) v Ponúkanej cene plniť,

- ako posledné Dodávateľ uvedie Ponúkanú cenu, za ktorý je schopný ním ponúkané tovary alebo služby

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: