dnes je 4.8.2020

Input:

Odmeňovanie hlavného kontrolóra za členstvo vo finančnej komisii

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.1 Odmeňovanie hlavného kontrolóra za členstvo vo finančnej komisii

Ing. Štefan Fabian, PhD.,


Môže byť hlavný kontrolór členom finančnej komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom a mať za to odmenu určenú zastupiteľstvom? V § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení sú uvedené funkcie, s ktorými je funkcia hlavného kontrolóra nezlučiteľná a nie je tam uvedený konkrétne člen komisie.

Odpoveď:

V danom prípade má kontrolór odmenu za výkon funkcie kontrolóra, čiže nemal by byť odmeňovaný. Pokiaľ sa týka členstvo vo finančnej komisií, je to sporné, lebo potom by kontroloval aj sám seba. Zákon umožňuje v z mysle § 18f ods. 2 aby „Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach