dnes je 22.7.2024

Input:

Osobitné spôsoby zahrnovania dotácie na odpisovaný majetok do základu dane z príjmov

24.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.3 Osobitné spôsoby zahrnovania dotácie na odpisovaný majetok do základu dane z príjmov

Ing. Michaela Vidová

Okrem situácie, že k nákupu odpisovaného hmotného majetku a k priznaniu dotácie na tento hmotný majetok príde v rovnakom účtovnom a zdaňovacom období, sa často vyskytujú prípady, keď:

  • dotácia na obstaranie odpisovaného hmotného majetku je priznaná a poskytnutá v zdaňovacom a účtovnom období nasledujúcom po období, v ktorom bol majetok obstaraný a uvedený do užívania – táto situácia môže vzniknúť, ak v roku obstarania a uvedenia majetku do užívania nie je možné účtovať o priznaní dotácie. V súlade s §52a ods. 4 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PÚPP”), sa dotácia poskytnutá na