dnes je 15.8.2022

Input:

Plat starostu obce počas ozdravného režimu v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Plat starostu obce počas ozdravného režimu v roku 2022

Ing. Mikuláš Hamuľák

Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov patrí starostovi iba minimálna zákonom garantovaná výška platu starostu obce a obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat až o 60 %. Ak rozhodnutím obecného zastupiteľstva bol pred zavedením ozdravného režimu a nútenej správy obce navýšený plat starostu až o 60 %, potom počas trvania ozdravného režimu a nútenej správy sa predmetné navýšenie platu starostovi neposkytuje.

Počas ozdravného režimu môže obec používať svoje