dnes je 15.8.2022

Input:

Podmienky pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa u zamestnanca od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Podmienky pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa u zamestnanca od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Ing. Michaela Vidová

Národná rada SR dňa 22. júna 2022 prelomila veto prezidentky a opätovne schválila zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tohto zákona je aj novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), ktorou došlo k zmene v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa (ďalej len „daňový bonus”) a to zvýšením súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa a podmienok pre uplatnenie daňového bonusu. Úpravy ZDP sú vykonané s účinnosťou od 1. júla 2022 a 1. januára 2023.

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 sa postupuje v súlade s prechodným ustanovením §52zzn