dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 52/2023 Z. z. - Oznámenie MV SR o vydaní opatrenia zo 16. februára 2023 č. 35/2023 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v roku 2023

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.255 Podrobnosti k oznámeniu č. 52/2023 Z. z. - Oznámenie MV SR o vydaní opatrenia zo 16. februára 2023 č. 35/2023 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v roku 2023

JUDr. Renáta Považanová

V súlade s § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky splnomocnené každý rok ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí podľa reálnych nákupných cien pre príslušníkov Policajného zboru.

Služobná rovnošata a jej súčasti pozostávajú z výstrojných súčastí, ktoré