dnes je 29.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške 341/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

5.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.463 Podrobnosti k vyhláške 341/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

JUDr. Renáta Považanová

Vzhľadom na účinnosť relevantných ustanovení zákona č. 182/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, od septembra dochádza k novelizácii vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

Cieľom tejto úpravy je predovšetkým zosúladenie znenia vyhlášky č. 541/2021 Z. z. so zákonom č. 182/2023 Z. z., ako aj spresnenie niektorých podrobnosti v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe.

Na základe požiadaviek z aplikačnej praxe upravuje aj: