dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 112/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády SR o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.729 Podrobnosti k vyhláške č. 112/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády SR o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte

JUDr. Renáta Považanová

So začiatkom mesiaca jún nadobudne účinnosť nová podzákonná právna úprava vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky zo 14. mája 2024 o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte, ktorá bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená pod č. 112/2024 Z. z.

K vydaniu tohto vykonávacieho predpisu dochádza v nadväznosti na schválenie zákona z 18. apríla 2024 číslo 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých