dnes je 29.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 173/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.342 Podrobnosti k vyhláške č. 173/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

JUDr. Renáta Považanová

Za účelom naplnenia potrieb aplikačnej praxe, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 24. mája 2023 vyhlášku č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. K vydaniu tohto predpisu došlo v súlade s § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom vyhlášky je podrobne upraviť požiadavky na kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a postup pri posudzovaní plnenia