dnes je 29.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 174/2023 Z. z.Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a ÚDZS pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

31.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.343 Podrobnosti k vyhláške č. 174/2023 Z. z. Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a ÚDZS pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. mája 2023 nadobúdajú účinnosť zmeny v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú výsledkom zákona č. 518/2022 Z. z. Cieľom prijatých legislatívnych zmien bolo upustenie od zbytočných administratívnych požiadaviek týkajúcich sa žiadosti o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte.

Pôvodné znenie § 9f ods. 2