dnes je 29.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 334/2023 Z. z. - Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.449 Podrobnosti k vyhláške č. 334/2023 Z. z. - Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

JUDr. Renáta Považanová

Od septembra dochádza k úprave žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá tvorí prílohu č. 3 k vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K tejto úprave dochádza z dôvodu legislatívnych zmien v zákone č. 544/2010 Z. z.