dnes je 29.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 51/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.254 Podrobnosti k vyhláške č. 51/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

JUDr. Renáta Považanová

Prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré je funkčné v systéme verejného zdravotného poistenia nepretržite a kontinuálne od roku 1995 do súčasnosti, je postavené na princípe, kedy sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje medzi jednotlivé zdravotné poisťovne v závislosti od rizikovosti poistného kmeňa (faktory, ktoré ovplyvňujú zaradenie poistenca sú vek, pohlavie, ekonomická aktivita, chorobnosť, farmaceuticko-nákladová skupina). Princípom existencie je, že zdravotná poisťovňa s rizikovejším poistným kmeňom nenesie poistné riziko, ale toto riziko sa rovnomerne rozdeľuje medzi všetky zdravotné poisťovne. Pre