dnes je 4.6.2020

Input:

Poskytovanie sociálnych služieb obcou

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.111 Poskytovanie sociálnych služieb obcou

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia”) sa neuplatňuje povinnosť obce a vyššieho územného celku poskytnúť pobytovú formu sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania alebo zabezpečiť poskytovanie tejto sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách.

To neplatí, ak fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pobytovú formu sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, spĺňa podmienku podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a

  1. bezprostredne pred začatím poskytovania tejto sociálnej služby jej bola poskytovaná sociálna služba v zariadení podľa § 104a ods. 4 zákona o sociálnych službách najmenej po dobu štrnástich dní alebo sa jej poskytovala ústavná zdravotná starostlivosť v