dnes je 8.12.2023

Input:

Postúpenie pohľadávky pre neziskové organizácie

21.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.2 Postúpenie pohľadávky pre neziskové organizácie

Ing. Michaela Vidová

Jedným zo spôsobov vyradenia pohľadávky z majetku je jej postúpenie. Postúpenie pohľadávky upravuje § 524 až § 530 OZ v z. n. p. Veriteľ môže svoju pohľadávku postúpiť inému aj bez súhlasu dlžníka, a to z dôvodu, že zmena v osobe veriteľa sa netýka jeho oprávnení a povinností vyplývajúcich pre neho zo záväzku. Postúpenie pohľadávky by však veriteľ (postupca) mal oznámiť dlžníkovi bez zbytočného odkladu.

Postúpenie pohľadávky predstavuje trojstranný akt, ktorý má vplyv na oprávnenia a povinnosti všetkých troch účastníkov. Postupca (pôvodný veriteľ) postupuje pohľadávku postupníkovi (novému veriteľovi). Postupca postúpením pohľadávky stráca nárok na akékoľvek nakladanie s pohľadávkou (jej vymáhanie, prijatie plnenia a pod.) a je povinný previesť na postupníka všetky zabezpečovanie prostriedky, ktoré sa

Najnovšie články
viac článkov