dnes je 8.12.2023

Input:

Postúpenie pohľadávok pre neziskové organizácie - praktické príklady

22.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.1.3 Postúpenie pohľadávok pre neziskové organizácie – praktické príklady

Ing. Michaela Vidová


Príklad

Občianske združenie evidovalo v rámci svojej podnikateľskej činnosti pohľadávku v menovitej hodnote 5 000 eur, ktorá bola splatná v septembri 2020. Vo februári 2023 bola pohľadávka viac ako 720 dní po splatnosti a spoločnosť ju postúpila za 1 500 eur. K pohľadávke združenie tvorilo 50 % daňovo uznanú opravnú položku. Ako bude občianske združenie postupovať pri postúpení pohľadávky z pohľadu ZDP?

Združenie sa môže rozhodnúť, ktorý výdavok pri predaji pohľadávky je pre neho výhodnejší – výdavok do výšky:

• príjmu z predaja 1 500 eur

• tvorby opravnej položky (50 % z 5 000 eur) 2 500 eur.

Pre občianske združenie je výhodnejšie uplatniť výdavok do výšky tvorby opravnej položky vo výške 2 500 eur. Rozdiel menovitej hodnoty pohľadávky vo výške 5 000 eur a tvorby

Najnovšie články
viac článkov