dnes je 22.7.2024

Input:

Praktické príklady použitia daňovej úľavy registrovaným sociálnym podnikom

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.3 Praktické príklady použitia daňovej úľavy registrovaným sociálnym podnikom

Ing. Michaela Vidová


Príklad

Daňovník – registrovaný sociálny podnik v základnom dokumente pri žiadaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku deklaroval použitie 80 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa. Za zdaňovacie obdobie 2023 daňovník vykázal základ dane vo výške 154 200 eur, z toho daň vo výške 21 % v sume 32 382 eur. Daňovník si uplatnil úľavu na dani podľa § 30d zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) vo výške 80 % z vykázanej daňovej povinnosti vo výške 25 905,60 eur. Jeho náklady vynaložené na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu boli vo výške 26 450 eur.

Daňovník vynaložil výdavky na dosiahnutie základného cieľa za zdaňovacie obdobie 2023 vo vyššej sume ako si uplatnil daňovú