dnes je 22.1.2022

Input:

Predmet dane z príjmov subjektov verejnej správy

14.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.299 Predmet dane z príjmov subjektov verejnej správy

Ing. Michaela Vidová

Všeobecne je predmet dane z príjmov u právnickej osoby v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) vymedzený v § 2 písm. b), podľa ktorého predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 ZDP. Práve ustanovenie § 12 ZDP vymedzuje predmet dane osobitne uvedených typov právnických osôb, ktoré vzhľadom na svoju činnosť majú odlišný spôsob zdanenia príjmov dosahovaných zo svojej činnosti. Subjekty verejnej správy sa na účely ZDP považujú za daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorí majú v § 12 ods. 2 ZDP špecificky vymedzený predmet dane.

Vymedzenie predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie vychádza práve zo osobitného