dnes je 15.8.2022

Input:

Preradenie zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a) ZP)

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.1 Preradenie zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a) ZP)

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Zamestnávateľ:

K o r o n a l, s.r.o., Lesná 11, 851 00 B r a t i s l a v a

IČO:

Zastúpená: XY konateľ (alebo iná zodpovedná osoba: YX, riaditeľ HR oddelenia)

pre:

Zamestnanec:

Ivan Križanský,

ul. Jarná 15

851 00 Bratislava

Vec: Preradenie na inú prácu - oznámenie

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 22. marca 20XX pracujete v našej spoločnosti ako ….. ( uviesť presne druh práce, v súlade s určením v pracovnej zmluve alebo pracovnú funkciu, útvar podľa organizačného poriadku zamestnávateľa ) .................

Oznamujeme Vám, že podľa § 55 ods. 2 písm. a) ZP Vás preraďujeme po dohode s Vami
na ….. (