dnes je 22.7.2024

Input:

Presun aktivít zo spoločnosti s. r. o. na neziskovú organizáciu v roku 2024

26.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.1 Presun aktivít zo spoločnosti s. r. o. na neziskovú organizáciu v roku 2024

Ing. Alena Zábojová


Otázka:

Spoločnosť s. r. o. založila neziskovú organizáciu a teraz plánuje presunúť časť svojich aktivít na túto neziskovku, ktoré sú v súlade s jej stanovami. Môže táto nezisková organizácia považovať tieto aktivity za svoju hlavnú činnosť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V zmysle tohto zákona poskytuje všeobecne prospešné služby pre vopred určených a pre všetkých používateľov za rovnakých podmienok a jej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú